നെല്‍വയല്‍ നികത്തല്‍ സാധൂകരിക്കരുത്

Read More

ഞങ്ങള്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നീ ആശയങ്ങളില്‍ ഊന്നികൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകളും വിദഗ്ധരും ചേര്‍ന്ന് രൂപീകരിച്ച കേരള പരിസ്ഥിതി ഐക്യവേദി ലോക ജലദിനമായ മാര്‍ച്ച് 22 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒത്തുചേര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്കിയ നിവേദനം.

Read More