ജനകീയ നിയമസഭ എന്ത്? എന്തിന്?

നിയമസഭകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ജനകീയസമരങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആവശ്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിയമനിര്‍മ്മാണത്തെ ജനകീയമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയ സഖ്യത്തിന്റെ (എന്‍.എ.പി.എം) ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനകീയ നിയമസഭയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും
പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് ജിയോ ജോസ്‌

Read More

അഹിംസ ഭീരുത്വമല്ല

ഗാന്ധിയുടെ അഹിംസാത്മക സമരങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങള്‍ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു

Read More

ജനാധിപത്യ സമൂഹം എല്ലാ സമരങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളണം

അറുപതിലേറെ വര്‍ഷമായി വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടിടത്താണ് പൊതുസമൂഹം അഴിമതിപോലെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും സമരം ചെയ്യുന്നതും. എന്നാല്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടാധിപത്യത്തെയും
ജനാധിപത്യത്തെയും വേര്‍തിരിച്ചുകാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന്

Read More