മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍

അധികാര ദുര്‍വ്വിനിയോഗങ്ങളും അതുവഴി നടക്കുന്ന അഴിമതികളും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ കൊടികുത്തിവാഴുന്ന കാലമാണിത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട സംഘടിത പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ പ്രശ്‌നം ആഗോളീകരണത്തിന്റെ സിരസിലാക്കി സന്ധിയാകാന്‍ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Read More