നമ്മുടെ സേവനമേഖലയിലേക്ക് ഐ.ടി എത്തണം

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി (ഐ.ടി) മേഖലയുടെ സാധ്യത മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളില്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചുകൊണ്ട് കേരളം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഐ.ടി നയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാകണം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു

Read More