കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ല

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ജനകീയ അജണ്ടകള്‍
ഏന്തെല്ലാമാണെന്നും ജനകീയ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കേണ്ടതെന്നും ഡോ. എം.പി. പരമേശ്വരന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

Read More

പൊങ്ങച്ചമൂല്യത്തിന്റെ മേള

ക്ഷേമമൂല്യം ഗ്രാന്റ് കേരള ഷോപ്പിങ്ങ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അജണ്ടയിലില്ല. പൊങ്ങച്ച മൂല്യം വാങ്ങുന്നവരെയാണ് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്.

Read More

കേരളവികസനം : ഒരു മാമൂല്‍ വിരുദ്ധ വീക്ഷണം, കേരളം : ഭ്രാന്താലയമോ വഴികാട്ടിയോ?

Read More

ജനങ്ങള്‍ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കുക

Read More

ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും പരിസ്ഥിതിയും

Read More

സൈലന്റ്‌വാലി വിവാദം

Read More

ലോക വ്യാപാര സംഘടന തുലയട്ടെ വിവ:

Read More