വയലന്‍സ് സ്വയം നീതികരണം നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച അദ്ധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ. വി.സി. ഹാരിസിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയായ ‘ആത്മകഥ: ജീവിതം, സമൂഹം, നിരൂപണം’ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ഇന്നും പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗം പുനര്‍വായനയ്ക്ക്…

Read More