ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ മൂന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷരെ ജനം തിരിച്ചുവിളിച്ചു

ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മൂന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷരെ ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചുവിളിച്ചു

Read More