പള്‍സ് പോളിയോ ഭീഷണി

ഇപ്പോള്‍ പള്‍സ് പോളിയോ. പിന്നാലെ ഹെപ്പറ്റെറ്റിസ് – ബിയ്ക്കും അതിനുപിന്നാലെ എയ്ഡ്‌സിനും ഉള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ വരുന്നു. ഭീഷണികളുമായി അതിനുവേണ്ടി കളമൊരുക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍. എത്ര കോടിരൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണിത്?

Read More