മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ : ബദല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത്‌

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ബദല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പതിവായി ഭീഷണി നേരിടേണ്ടിവരുന്നതിനാല്‍ ഡാംലോബി നിലനില്‍ക്കുന്നതായി തന്നെ സംശയിക്കണമെന്നും ബദലുകള്‍ക്ക് ചെവികൊടുക്കാതെ അവര്‍ക്ക് ഇനി
മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും

Read More