കണ്ണെടുക്കല്ലേ… ഈ കാഴ്ച ഏറെ നാളില്ല

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വളന്തക്കാടും വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. കണ്ണൂരില്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ നേരിട്ടുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെങ്കില്‍ വളന്തക്കാട് സര്‍ക്കാറിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിനെപ്പോലെയുള്ള വന്‍കിടക്കാരാണ് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത്. ഇവര്‍ കാര്‍ന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശമായ ഈ ദ്വീപുകളില്‍ നിന്നുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍. ഫോട്ടോ: രണ്‍ജിത്ത്. കെ.ആര്‍

Read More

കണ്ണ്  കാട്ടിലേക്കുതന്നെ

| | Uncategorized

Read More

കാട് മുടിക്കുന്നത് ഇനി ഇക്കോടൂറിസത്തിന്റെ ചെലവില്‍

| | Uncategorized

Read More

ഇക്കോടൂറിസത്തിന്റെ മറവില്‍ കന്യാവനങ്ങളും വിപണിയിലേക്ക്

| | Uncategorized

Read More

ഗവേഷണരംഗത്തെ ചില കൗതുകവാര്‍ത്തകള്‍

Read More

വിളപ്പില്‍ശാലയില്‍ ചീഞ്ഞുനാറുന്നത്

Read More

ഒരു ‘പ്രാന്തന്‍ കണ്ടല്‍’ ജീവിതം പറയുന്നു

Read More

മലയാളവൃത്തം കൊണ്ട് മറയ്ക്കാവുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍

Read More

അനന്തപുരിയുടെ മാലിന്യം വിളപ്പില്‍ശാലക്കാര്‍ വിഴുങ്ങണോ?

Read More