മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ വിവേകത്തോടെ സമീപിക്കുക

142 അടി വിതാനത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഉയര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തിക്കൂടെ? തമിഴ്‌നാടിന് ഇനിയും കൂടുതല്‍ വെള്ളം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആവശ്യമുണ്ടോ? ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടുതല്‍ ഉപയോഗപ്രദമാക്കിക്കൂടെ? വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ധൂര്‍ത്ത് കുറച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ നടക്കില്ലേ? രാമസ്വാമി. ആര്‍. അയ്യര്‍

Read More