ഒത്തുതീര്‍പ്പുകള്‍ക്കുമപ്പുറം

സാമൂഹ്യനീതിയും മാധ്യമങ്ങളും പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ കുറയുന്നത് പുതിയകാലത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ രൂക്ഷത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി വിനു എബ്രഹാം

Read More

ചെറുയാത്രകളില്‍ ഒരു സഞ്ചാരി

കഥയുടെ പേര് മാത്രമല്ല, എന്റെ പല കഥകളും ജന്മം കൊള്ളുന്നതും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതും ഇന്നും യാത്രകളിലാകും. ഈ യാത്രകളില്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതാനുഗതികത്വത്തില്‍ നിന്ന് മോചിതമാകുന്ന മനസ്സ് തീര്‍ത്തും അസ്വസ്ഥമായ സഞ്ചാരങ്ങളിലാകും,

Read More

അതിഥി ദേവോ ഭവ

| | Uncategorized

Read More