മാലിന്യപ്രശ്‌നത്തിന് പിന്നിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍

ഭരണകൂടങ്ങളുടെ രഹസ്യ അജണ്ടകള്‍ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ തുറന്നുകാണിക്കുകയും പൊതുജന
പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികേന്ദ്രീകൃത മാതൃകകള്‍ നടത്തിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാലിന്യപ്രശ്‌നത്തിന്റെ
പേരില്‍ കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്ന സമരങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാകൂ

Read More

പത്തിയൂര്‍ ഗോപിനാഥിന്റെ ലാലൂര്‍ പദ്ധതി വെറും ആദര്‍ശ പ്രസംഗം

60 വര്‍ഷമായി തൃശൂര്‍ നഗരത്തിന്റെ മാലിന്യം വഹിക്കുന്ന ലാലൂരിന് മോചനം നല്‍കാനും നഗരത്തിലെ മാലിന്യസംസ്‌കരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനുമായി ഡോ. പത്തിയൂര്‍ ഗോപിനാഥ് തയ്യാറാക്കിയ ലാലൂര്‍ മാതൃകാ പദ്ധതിയില്‍ വ്യക്തതയേക്കാളേറെ വിഷയത്തോടുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥത മാത്രമാണ് മുഴച്ച് നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് മാലിന്യസംസ്‌കരണ വിദഗ്ധന്‍

Read More

മാലിന്യം വിതച്ച മാലിന്യ ഫക്ടറിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വക പാരിതോഷികം

Read More