പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം പ്രധാനമല്ലേ?

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, എന്‍.ജി.ഐ.എല്‍ ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കമ്പനി നില്‍ക്കുന്ന വാര്‍ഡില്‍ നിന്നും കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷേര്‍ളി പോള്‍

Read More