ചെറുവള്ളി സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയാണ്; പണം കെട്ടിവെച്ച് ഏറ്റെടുക്കരുത്

ചെറുവള്ളി സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയോ, സ്വകാര്യ ഭൂമിയോ എന്ന വാദവും പ്രതിവാദവും നിലവിലുണ്ട്. ഇതൊരു തര്‍ക്കഭൂമിയാണെന്ന വാദം പൂര്‍ണ്ണമായും തെറ്റാണ്. ഈ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രം പഠിച്ചവര്‍ അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിലപ്പെട്ട രേഖകളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സര്‍ക്കാരിന് മുന്നോട്ടുപോകാനാവില്ല. പണം കെട്ടിവെച്ച്, ശബരിമല വിമാനത്താവള നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരായ

Read More

അഞ്ജന ഹരീഷിന്റെ മരണം: സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം

Read More