വായ്ത്തല പോകുന്ന സമരായുധങ്ങള്‍

ഇരകളുടെയും സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും മുന്‍കൈയില്‍ നടക്കുന്ന ഈ സമരങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിലും ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടാതെ പോവുകയും ഹൈടെക് സമരങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സമരങ്ങളുടെ അന്ത:സത്തയേയും രാഷ്ട്രീയത്തേയും കുറിച്ച് കേരളീയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

Read More

ജനാധികാരത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍

ജനാധികാരത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍അരാഷ്ട്രീയവും ജനവിരുദ്ധവുമായ ഭരണം ഏത് മുന്നണിവന്നാലും സംജാതമാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ രാഷ്ട്രീയബോധമുള്ള പൗരസമൂഹം വരും നാളുകളില്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട സാമൂഹിക അജണ്ടകള്‍ പൊതുസമൂഹത്തിനും ഭരണകൂടത്തിനും മുന്നില്‍ വയ്‌ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ. ജനാധികാരത്തിന്റെ സാധ്യകളുമായി കേരളീയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചര്‍ച്ച തുടരുന്നു.

Read More