സാമൂഹികലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു സവാരി

‘സൈക്ലിങ്ങ് വിത്ത് എ മിഷന്‍’ സൈക്കിള്‍ യാത്ര ഡിസംബര്‍ 20ന് കാസര്‍ഗോഡില്‍നിന്നും ആരംഭിച്ച് 28ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും. പരിസ്ഥിതി-സൗഹൃദ വാഹനം എന്ന നിലയില്‍ സൈക്കിളിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ജനിതക വിളകള്‍ നിരോധിക്കുക, ജൈവകൃഷി നയം നടപ്പിലാക്കുക, ലോകസമാധാന യാത്രക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ ജനമദ്ധ്യത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനും യാത്ര ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒപ്പം ലൈംഗികവൃത്തിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കുട്ടികള്‍ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ‘ചില്ല’യ്ക്ക് ധനം സമാഹരിക്കാനും യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. യാത്രയെക്കുറിച്ചും സൈക്കിള്‍ ഹരത്തെക്കുറിച്ചും ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ പ്രകാശ് പി. ഗോപിനാഥ് സംസാരിക്കുന്നു.

Read More