മലയോര ഹൈവേ വരുമ്പോള്‍

പുതിയ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വിനാശം അതിഭീകരമാണ്. വികസനമെന്നാല്‍ റോഡുണ്ടാക്കലാണ് എന്ന ചിന്തയില്‍ നിന്നും നാം മോചിതരാകേണ്ടതുണ്ട്.

Read More

വരുന്നൂ അന്തകന്‍ വിത്തുകള്‍

കീഴടക്കലിന്റെ പുതിയ നീതിശാസ്ത്രവുമായി ടെര്‍മിനേറ്റര്‍ ജീന്‍ എന്ന ആയുധവും ഏന്തി അമേരിക്കയിലെ മൊണ്‍സാന്റോ കമ്പനി ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പടിവാതിലിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

Read More