ഭക്ഷണരീതിയിലെ മാറ്റം ആദിവാസികളെ രോഗികളാക്കുന്നു

| | Uncategorized

Read More

പെണ്‍ഭ്രൂണഹത്യ വയനാട്ടിലും

| | Uncategorized

Read More

വയനാട്ടില്‍ ആദിവാസികളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നു

| | Uncategorized

Read More

ഇവര്‍ക്ക് പവര്‍ക്കട്ട് പ്രശ്‌നമേയല്ല

| | Uncategorized

Read More

കാര്‍ഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകര്‍ന്നു കര്‍ഷകര്‍ പട്ടിണിയിലേക്ക്

| | Uncategorized

Read More

കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വിഷനാശിനി പ്രയോഗത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക

| | Uncategorized

Read More

വിഷമുള്ള പച്ചക്കറികള്‍ ആരോഗ്യത്തിനു ഭീഷണിയാകുന്നു

| | Uncategorized

Read More

വ്യാജമിഠായികള്‍

| | Uncategorized

Read More

കാര്‍ഷികമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കര്‍ഷകകൂട്ടായ്മ

| | Uncategorized

Read More

ആരോഗ്യവും സമൂഹവും

| | Uncategorized

Read More

പേരിയ മരം മുറി ഉദ്യോഗസ്ഥപങ്കാളിത്തം തെളിഞ്ഞു

| | Uncategorized

Read More

വയനാടന്‍ വനസംസ്‌കൃതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ താവളമാകുന്നു

ആനപിടിത്തം നിരോധിച്ചതോടെ ആനകളുടെ വംശം ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിച്ചെങ്കിലും പരിചയസമ്പന്നരായ വെടിക്കാര്‍ ആസൂത്രിതമായ ആനവേട്ട നടത്തിവരികയാണ്.

Read More

വയനാട് മരുഭൂമിയാകുന്നു

മരുപ്പറമ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയനാട്ടില്‍ അരുവികളും കുളങ്ങളും പുഴകളും വറ്റിവരളുകയാണ്.

Read More

നിലനില്‍പ്പ് പ്രശ്‌നമാകുന്ന കുംഭാരന്‍മാര്‍

പ്രകൃതിസൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങള്‍ അന്യമാകാതിരിക്കാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

Read More