ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് ഞങ്ങള്‍ അനുകൂലമായിരുന്നു

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെതിരെ വ്യാപകമായ എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന സമയത്താണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമസഭകളില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയും പ്രമേയം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിന് മാതൃകയായത്. മലയോരഗ്രാമങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കം ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെതിരെ കലാപത്തിനിറങ്ങിയ നാളുകളില്‍ ഈ വിഷയം ഗ്രാമസഭയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായ കേരളത്തിലെ ഏക പഞ്ചായത്താണ് പടിഞ്ഞാറത്തറ. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഇടപെടിലനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയ അനുഭവങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹുസൈന്‍

Read More

പ്രമേയം

ഗ്രാമസഭകളിലെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം

Read More