Support

Independent, In-depth Journalism for Social & Ecological Justice

എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയം?

പാരിസ്ഥിതിക വിവേകത്തിനും സാമൂഹ്യനീതിക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് 1998ൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ജാ​ഗ്രതയുടെ കേരളീയം മാധ്യമമേഖലയിലെ നിർണ്ണായക സാന്നിധ്യമാണ്. അച്ചടി മാധ്യമരം​ഗത്തുള്ള 23 വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയവുമായാണ് 2021 ആ​ഗസ്റ്റ് 25ന് കേരളീയം മൾട്ടിമീഡിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൂടി ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹ്യനീതി, മനുഷ്യാവകാശം, കൃഷി, ആരോ​ഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കേരളീയം വെബ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യമുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഏറെ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ്, വീഡിയോ, ഓഡിയോ, ഫോട്ടോ, ഇൻഫോ​ഗ്രാഫിക്സ് തുടങ്ങിയ മൾട്ടിമീഡിയ സാധ്യതകളെ സർ​ഗാത്മകമായി ഉപയോ​ഗപ്പെടുത്തി കേരളീയം വെബ് മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്. വസ്തുതാപരമായ ഫീൽഡ് റിപ്പോർട്ടുകളും ആഴമേറിയ വിശകലനങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിമുഖങ്ങളും നൂതനമായ അവതരണശൈലിയും കേരളീയം വെബിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയം സബ്സ്ക്രൈബ്/സപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം?

വായനക്കാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കേരളീയം 23 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വരിസംഖ്യയും സംഭാവനയും വഴി സമാഹരിക്കുന്ന തുകയാണ് കേരളീയത്തിന്റെ മൂലധനം. പരസ്യമോ, കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോണർഷിപ്പുകളോ കേരളീയം ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ല. 'കേരളീയം ട്രസ്റ്റ്' എന്ന നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ബോഡിയാണ് കേരളീയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലും ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതേയില്ല. വായനക്കാരോട് തീർത്തും നീതിപുലർത്തുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമസംരംഭമായി കേരളീയത്തിന് എന്നും ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിന് സ്വതന്ത്രവും ധീരവുമായി അതിന്റെ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് വായനക്കാരാൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ/ഉപയോക്താക്കളുടെ സഹായത്തോടെ സാധ്യമാകുന്ന 'ഇൻ‍ഡിപെൻഡന്റ് ജേർണലിസം' ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. കേരളീയം വെബും ആ മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ആറ് മാസത്തെ ആ​ദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം കേരളീയം വെബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ഉള്ളടക്കം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണോ?

സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ളടക്കം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നല്ല. കോപ്പി ലെഫ്ട് നയം പിന്തുടരുന്ന കേരളീയം അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും ആർക്കും ലഭ്യമാവുക എന്ന വിശാലമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. കേരളീയം വെബ് തുടർന്നും എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഈ സംരംഭം സുസ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ.

എന്തുകൊണ്ട് പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു?

കേരളീയത്തിന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായി തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി വായനക്കാർക്കും/ഉപയോക്താക്കൾക്കും പങ്കുചേരാനുള്ള ഒരു മാർ​ഗമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. കേരളീയം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭത്തെ മാത്രമല്ല, ആശയത്തെക്കൂടിയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. 1000 രൂപയാണ് കേരളീയം വെബിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തുക. ഉള്ളടക്കം എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേരളീയം നൽകുന്നുണ്ട് (വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ). സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന രൂപത്തിലല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക പിന്തുണകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനും കേരളീയം വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ട്. ഒറ്റത്തവണയോ തവണകളായോ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകിയും നിങ്ങൾക്ക് കേരളീയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ

 1. കേരളീയം ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ക്യുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിമാസ ന്യൂസ് ലെറ്റർ.
 2. കേരളീയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം.
 3. കേരളീയം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ.
 4. കേരളീയം പുറത്തിറക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറുകൾ, കാർഡുകൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ.
 5. കേരളീയം നടത്തുന്ന ട്രെയ്നിം​ഗ് പ്രോ​ഗ്രാമുകളിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള അവസരം.
 6. ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റായി പങ്കുചേരാനുമുള്ള അവസരം.

Subscribe Keraleeyam

Choose the Subscription Plan

One Year
1000
Two Year
2000
Students
500
One Year

Support Keraleeyam

Support our journalism with a contribution of any size

തുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ​ഗൂ​ഗിൾ പേ ആയി അയയ്ക്കാം.
അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറാം.

ഗൂ​ഗിൾ പേ നമ്പർ - 9747062146

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ:

Account Name: KERALEEYAM
Account Number: 12800200006806
IFSC: FDRL0001280
The Federal Bank
Shakthan Nagar Branch
Thrissur, Kerala.

KERALEEYAM എന്ന പേരിൽ ചെക്ക്/DD ആയും നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ/സപ്പോർട്ട് തുക കൈമാറാം.

ചെക്ക്/DD അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം:

കേരളീയം, മുനിസിപ്പൽ മാർക്കറ്റ് ബിൽഡിം​ഗ്, കൊക്കാലെ, തൃശൂർ 680021

സംഭാവനയ്‌ക്കപ്പുറം പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ/സപ്പോർട്ട് വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനപ്പുറം കേരളീയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്.

 1. കേരളീയത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സംഭാവന നൽകാം.
 2. കേരളീയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മനുഷ്യവിഭവശേഷി സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നൽകാം.
 3. കേരളീയത്തിന്റെ ഉള്ളടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം.
 4. കേരളീയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്താം, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാം.
 5. കേരളീയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ വോളണ്ടിയറാകാം.
 6. ഗവേഷകരായി സഹായിക്കാം. (എഡിറ്റോറിയൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്).
 7. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാം.

Why support/subscribe?

For the last 23 years, Keraleeyam has been sustained by its readers through subscriptions and contributions, and has never depended on advertisements or on corporate sponsorships. It is also the reason why Keraleeyam has been able to remain as an independent media venture and hold on to its uncompromising commitment to democracy, freedom and truth.

Is the content open to all?

Keraleeyam follows copyleft policy. Its digital content and archive have always been open to the public. Keraleeyam Web too will remain so.

You are the future of Keraleeyam

The future of Keraleeyam is in the hands of its readers. By supporting Keraleeyam you not only enable an institution but also empower an idea and an ideal.

Keraleeyam also offers additional benefits to the subscribers:

 1. Monthly digest curated by experts
 2. Opportunity to be part of Keraleeyam Events and Programmes
 3. Discount on books, stickers, cards and eco-friendly products of Keraleeyam
 4. Participation in training programmes organised by Keraleeyam
 5. Opportunity to be part of the Citizen Journalist team of Keraleeyam