ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 25

നിങ്ങൾ ധാർമ്മികമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നിരവധി ആസക്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തലയൂരുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്.

| August 10, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 24

ഗാന്ധി തന്റെ ഗ്രാമസ്വരാജിൽ ദുർബലമായ ഒരു ഗവൺമെന്റും ശക്തരായ ജനങ്ങളെയുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതനുസരിച്ച് അധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ്. പരിപൂർണ്ണമായ അഹിംസയും

| August 9, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 23

ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഇന്ന് നടമാടുന്ന ഭരണസംവിധാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആദിവാസികൾക്കും ദലിതർക്കും ദരിദ്രനും അവകാശപ്പെട്ട നീതിയും ജിവസന്ധാരണത്തിനുവേണ്ട മണ്ണും ജലവും.

| August 8, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 22

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അപനിർമ്മിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഭയാനകവും ദാരുണവുമായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ

| August 7, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 21

അന്യമതസ്ഥനായ അയൽക്കാരന്റെ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അന്യമതസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പള്ളിയുടെയോ സ്റ്റെയ്റ്റിന്റെയോ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. അയൽക്കാരനായ ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറണം.

| August 6, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 20

എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സത്ത ധാർമ്മികതയാണ്. ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമവും ശ്രേയസ്സും. റസ്കിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആധാരശിലയും

| August 5, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 19

ധാർമ്മികതയും സത്യവും നന്മയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട വീടുകൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, പൊതുയിടങ്ങൾ വിഷലിപ്തമാവുന്നു. നാം കടുത്ത ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അപരന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ

| August 4, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 18

നാം സ്വീകരിച്ചത്, ഇന്നും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിംസയിലൂന്നിയ യൂറോ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ്. ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപരനെ വെറുപ്പിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും

| August 3, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 17

'ഹിന്ദ് സ്വരാജ്' നമ്മുടെ സ്വയം കീഴടങ്ങുന്നതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, വിമോചനം നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന കാഹളമാണ്. ഭീരുത്തം

| August 2, 2023
Page 1 of 61 2 3 4 5 6