370 റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ കശ്മീരിൽ ജനവിധി

ജമ്മു കശ്മീർ ബാരാമുള്ള മണ്ഡലത്തിലെ ജനവിധി ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനെതിരായ കശ്മീരിന്റെ ശബ്ദമായി മാറി. നാഷണൽ കോൺഫറൻസും പി.ഡി.പിയും മാറി

| June 4, 2024