ആനയെ മാറ്റരുത്, ആനത്താരകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം: വിദ​ഗ്ധ സമിതി

ആനകളെ പിടികൂടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതല്ല മൂന്നാറിലെ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിനുള്ള പരിഹാരമെന്നും ആനത്താരകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്.

| May 2, 2024