ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇനിയില്ല

അൽ-ജസീറയ്ക്ക് വേണ്ടി ​ഗാസയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പലസ്തീനി മാധ്യമപ്രവർത്തക മാരം ഹുമൈദ് എഴുതുന്ന ഡയറി കുറിപ്പുകൾ. ​ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ

| October 13, 2023

ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ ഒറ്റുകാരനും കൊടുംഭയത്തിന്റെ കടംകഥകളും

ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ കുടുംബത്തെ ആരാണ് നാസികൾക്ക് ഒറ്റിയത്? ഞാനും അഭിമുഖീകരിച്ചു. 80 വർഷമായി ലോകം ഈ ചോദ്യത്തിനുളള ഉത്തരം തേടുന്നു.

| January 23, 2022