ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി ഇൻഡോറിൽ പരാജയപ്പെട്ടു

പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക പിൻവലിപ്പിക്കലാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ പുതിയ തന്ത്രം. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ ആ തന്ത്രം വിജയിച്ചു. എന്നാൽ

| May 3, 2024