തീരം കവരുന്ന തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ മണൽ ഖനനം

ദുരന്തലഘൂകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്‍വേ പൊഴിയില്‍ നടക്കുന്ന കരിമണല്‍ ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. കുട്ടനാടിനെ പ്രളയത്തില്‍ നിന്നും

| August 22, 2021