കിസിഞ്ചർ; ഒരു ലോകോത്തര കുറ്റവാളി

അന്തരിച്ച യു.എസ് മുന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹെൻറി കിസിഞ്ചറെ അമേരിക്കയിലെ ഭരണവർ​ഗത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുദ്ധക്കുറ്റവാളി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഡോ-ചൈനയിലും, ഏഷ്യയിലും

| December 2, 2023