പാളം തെറ്റുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

രാജ്യത്തുടനീളം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ ഓടിക്കാനുള്ള സാധ്യതാ പഠനത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാർ. എന്നാൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിൻ അപകടങ്ങളും, യാത്രക്കാരുടെ നിയന്ത്രണാതീതമായ തിരക്കും,

| July 1, 2024