വായു മലിനീകരണം: ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നത് 81 ലക്ഷം മനുഷ്യർ

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാരണമുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് 2021ല്‍ ലോകത്ത് മരിച്ചത് 81 ലക്ഷം പേര്‍. ഇതില്‍ 21 ലക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ.

| June 26, 2024

ഡൽഹി: ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതം പത്ത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിന് തുല്യം

ഡൽഹിയിലെ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം 10 സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. തണുപ്പ് കാലം

| November 8, 2023