കേരളീയം December | 2020

അതിരപ്പിള്ളി നടന്നില്ലെങ്കില്‍ ആനക്കയം ആകാം എന്നാണോ?

ദയവായി ആ അതിരപ്പിള്ളി ഫയല്‍ കോസ്ലുചെയ്യാമോ?

അതിരപ്പിള്ളിയിലെ നവരാഷ്ട്രീയം

ഇവിടെ വൈദ്യുതിക്ഷാമമില്ല, ഉള്ളത് ഊര്‍ജ്ജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ

അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ ആദിവാസികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന നിര്‍ണ്ണായക ചോദ്യങ്ങള്‍

അരുത്, അതിരപ്പിള്ളിയെ കൊല്ലരുത്‌

കസ്തൂരിരംഗന്‍ കുതിരയെ നവീകരിച്ച് കഴുതയാക്കി

അതിരപ്പിള്ളി: സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം പ്രതിഷേധാര്‍ഹം

അതിരപ്പിള്ളി; വിലമതിക്കാനാകാത്ത നഷ്ടങ്ങള്‍

ചാലക്കുടി പുഴയെന്ന സത്യം ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ കരുത്ത്‌

രാഷ്ട്രീയം പിടികിട്ടാത്ത അതിരപ്പള്ളി

അതിരപ്പിള്ളിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലക്ക്

അവസാനയാത്ര

അതിരപ്പിള്ളി ഏകപക്ഷീയം

ചോലയാറിനെ സംരക്ഷിക്കുക അതിരപ്പിള്ളി വൈദ്യുത പദ്ധതി വേണ്ട

അതിരപ്പിള്ളി : ചൊദ്യോത്തരം

അതിരപ്പിള്ളി : അനന്യമായ ഇക്കോവ്യൂഹം നശിപ്പിക്കരുത്

ഒരു ജലസേചന പദ്ധതിയെ കൊല്ലും വിധം

അതിരപ്പിള്ളി കോടതിവിധിയില്‍ നിന്ന്

അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി പശ്ചാത്തലം, പിന്നാമ്പുറം

Page 1 of 21 2