ബ്രിട്ടനിലെ ഭരണമാറ്റവും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും

14 വർഷത്തിന് ശേഷം ലേബർ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ യു.കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ ജീവിതത്തെയും, ആരോ​ഗ്യരം​ഗത്തെയും, അഭയാർത്ഥി-കുടിയേറ്റ

| July 10, 2024

തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിന് എതിരായ ഐക്യനിര

"ഫ്രാൻസിന്റെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഫലമെന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഉയർന്നുവന്ന സമത്വം-സാഹോദര്യം-സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ്

| July 9, 2024

ബ്രിട്ടണിലെ ഭരണമാറ്റവും കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഭാവിയും

കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച്, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷവുമായി ബ്രിട്ടണിൽ ലേബർ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഋഷി സുനകിൻ്റെ

| July 6, 2024