വിദ്യാർത്ഥികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ

നീറ്റ്-നെറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി പിരിച്ചുവിടുകയും

| June 21, 2024

നെറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കൽ: കൊഴിഞ്ഞുപോകൽ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി മാറുകയാണോ?

"ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ദലിത്-പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരും. സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും

| June 20, 2024

നീറ്റ് നിർത്തലാക്കി എൻ.ടി.എ പിരിച്ചുവിടണോ?

"NTAയുടെ ശുപാർശ സ്വീകരിച്ച് ഗ്രേസ് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം തീരുമാനം വന്നതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോടതിയിൽ നിന്നും നീതി കിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം

| June 13, 2024