സാമ്പത്തിക കുറ്റാരോപണം: മാധ്യമങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള പുതിയ ആയുധം

"ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടെററിസം എന്ന ആരോപണം ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല, ആഗോളതലത്തിലും

| October 9, 2023