മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ജപ്തി നേരിടുന്നവരുള്ള കേരളം

വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്ന സര്‍ഫാസി നിയമത്തിനെതിരെ എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലെ സമരം

| May 5, 2023

കേരളീയം വെബ് ക്യാമ്പയിൻ 1 : വളരുന്ന അസമത്വം തളരുന്ന ജനത

കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പെരുകിവരുന്ന സാമ്പത്തിക അസമത്വം സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ

| August 18, 2021