വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു റസാഖിലെ ആ പോരാളി | കെ.ജി.എസ്

റസാഖ് കോട്ടക്കലിന്റെ ചവറ-നീണ്ടകര റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ.ജി.എസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കെ.ജി.എസ് ജനിച്ച ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ മണൽത്തരികളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതങ്ങളെ പകർത്തിയ റസാഖിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. ‘പല പോസിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ’ എന്ന കവിത എഴുതാൻ പ്രചോദനമായതും റസാഖ് കോട്ടക്കലെന്ന് കെ.ജി.എസ്.

വീഡിയോ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

April 10, 2023 12:14 pm