അലിഞ്ഞുപോയ പേരുകളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചവൾ

റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുക്രൈയ്ൻ‌ നോവലിസ്റ്റും കവിയും ജൈവ ബുദ്ധിജീവിയുമായിരുന്ന വിക്ടോറിയ അമെലിന ജൂലൈ ഒന്നിന് മരണപ്പെട്ടു.

| July 4, 2023

മരിക്കാനല്ല ജീവിക്കാനാണിപ്പോൾ ഭയം

ആദിവാസികൾ ആണെന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ വിളിച്ചു പറയാൻ പാകപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളോട് എന്തിനാണ് ഈ ക്രൂരത? ഞങ്ങൾ കാലൂന്നുന്നയിടം ഇരുട്ടിലാഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിയമപാലകരും നിയമവും

| February 14, 2023