ഈ കരച്ചിലുകൾ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത് – എം പളനികുമാർ

‘തോട്ടിപ്പണിക്കാരുടെ ജീവിതരേഖകൾ: ജാതി, ക്യാമറ, ആർക്കൈവ്’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ എം പളനികുമാർ 15-ാമത് ബിജു. എസ് ബാലന്‍ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം

| June 28, 2023

മൗലാനാ ആസാദ് ഫെലോഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കുന്നതിന്റെ ന്യായമെന്ത്?

ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ടുള്ള മൗലാനാ ആസാദ് നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് (MANF) നിർത്തലാക്കാൻ തിരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ

| December 27, 2022