‘കിരികിരി ചെരിപ്പി’ലേറി വന്ന് നാദധാരയായ് പടർന്നവൾ

"യേശുദാസ്, പീർ മുഹമ്മദ്‌, എരഞ്ഞോളി മൂസ, മാർക്കോസ്, എസ്.എ ജമീൽ… തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരോടൊപ്പവും പാട്ടിലെ പുതുതലമുറയോടൊപ്പവും ഒരുപോലെ അണിനിരക്കാൻ അവർക്ക്

| August 12, 2023

മമ്പുറത്ത് നിന്ന് ഗംഗാധരൻ മാഷെ ഓർക്കുമ്പോൾ

മലബാർ കലാപത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളെ മുഴുവനായി അഴിച്ചെടുത്ത് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചരിത്രകാരനാകുന്നതിൽ നിന്നും ​ഗം​ഗാധരൻ മാഷെ പിന്നോട്ടു വലിച്ചത് ബഹുവിധമായ മാഷ്ടെ

| February 13, 2022

അന്തമാങ്കാരുടെ ചരിത്രകാരൻ

മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ആൻഡമാനിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരെ ‘മോപ്പ്‌ള വിദ്രോഹി’ എന്നായിരുന്നു ജയിൽ രേഖകളിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡമാൻ ജയിൽ

| November 14, 2021