‘സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല ദിവസം’ആശ്വാസത്തോടെ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക്

അറസ്റ്റും റിമാന്‍ഡും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എഡിറ്റര്‍ പ്രബീര്‍ പുരകായസ്തയെ വിട്ടയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട സുപ്രീംകോടതിയുടെ നടപടി ഭരണകൂട ഭീഷണിയുടെ

| May 15, 2024

ഞാൻ വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്

അദാനി ​ഗ്രൂപ്പിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിഘാതമായതൊന്നും പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി വിലക്കിയിട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് പരഞ്ജോയ് ​ഗുഹ താക്കുർത്ത. വിവിധ കോടതികളിലായി

| February 22, 2023