പ്ലാച്ചിമടയ്ക്ക് നീതി കിട്ടാൻ കൊക്കക്കോളയെ ശിക്ഷിക്കണം

പ്ലാച്ചിമട സമരം ഇരുപത് വർഷം പിന്നിടുന്ന സാ​ഹചര്യത്തിൽ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്ലാച്ചിമട ഉന്നതാധികാര സമിതിയിലെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര വിദ​ഗ്ധ

| April 22, 2022

പ്ലാച്ചിമട: അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളും തുടരുന്ന നീതി നിഷേധവും

ഭാ​ഗം 2 കൊക്കക്കോളക്കെതിരായ ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആര്‍ പ്ലാച്ചിമടയിലെ സമരപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകള്‍ സമരത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിലും പിന്നീടും പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

| September 19, 2021

പ്ലാച്ചിമട: കാരുണ്യമല്ല നീതിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

ഇരുപത് വര്‍ഷമായി തുടരുന്ന പ്ലാച്ചിമട സമരം. കൊക്കക്കോള കമ്പനിയെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും ഇരകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍. ഒന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ

| August 20, 2021