തോട്ടപ്പള്ളി: ആയിരം ദിനങ്ങൾ കടന്ന് അതിജീവന സമരം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയ്ക്ക് സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനി 1.72 കോടി രൂപ നൽകിയെന്ന ആദായ നികുതി ഇന്‍ററിം സെറ്റില്‍മെന്‍റ് ബോര്‍ഡിന്റെ കണ്ടെത്തലും

| March 4, 2024

തീരം കവരുന്ന തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ മണൽ ഖനനം

ദുരന്തലഘൂകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്‍വേ പൊഴിയില്‍ നടക്കുന്ന കരിമണല്‍ ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. കുട്ടനാടിനെ പ്രളയത്തില്‍ നിന്നും

| August 22, 2021