ഈ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിശ്ചലമാകും

തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും കരാർ നിയമനങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സ‍ർക്കാർ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ റെയിൽവേയാണ് മുഖ്യ

| May 1, 2024

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ വിപത്തുകളെ നേരിടാൻ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഛത്തീസ്ഗഢിലെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഭീമ

| September 6, 2022

ഫണ്ടമെന്റൽസ് : Episode 11 – തൊഴിലാളി

ഇന്ന് മെയ് ദിനം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം. അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പുതിയ കാലം

| May 7, 2022