ഫണ്ടമെന്റൽസ് : Episode 11 – തൊഴിലാളി

ഇന്ന് മെയ് ദിനം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം. അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ കൂടി തൊഴിലാളി സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാലമാണ് ഇതെന്ന് ഈ തൊഴിലാളി ദിനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തം നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സമസ്ത തൊഴിൽ മേഖലകളിലും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള പല അവകാശലംഘനങ്ങളും നേരിടുന്ന ഈ കാലത്ത് തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചും തൊഴിൽ മേഖലയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽസ് എപ്പിസോഡ്-11, ‘തൊഴിലാളി’ ആ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

വീഡിയോ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read