ചൂണ്ടക്കാരന്റെ ഉപമ

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥയായ ‘വാസനാവികൃതി’‌‌യിലും എസ് ഹരീഷിന്റെ ‘ചൂണ്ടക്കാരൻ’ എന്ന കഥയിലും സമാനതകളേറെയുണ്ട്. രണ്ട് കഥകളിലേയും കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകുന്ന

| January 2, 2024

രണ്ടുപേര്‍ ചുംബിക്കാതിരിക്കുമ്പോള്‍

"ശരീരത്തിലൂടെയാണ് എലെന ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ശരീരം കൊണ്ട് അവള്‍ ഒരു ഭാഷ എഴുതാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിമോചന

| December 16, 2023