കുക്കു…കുക്കു

ഔദ്യോ​ഗിക വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അറിവ് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുകൂട്ടം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കുക്കു ഫോറസ്റ്റ് സ്കൂൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണമലൈ ജില്ലയിലെ ശിങ്കാരപേട്ടയിൽ 2004 ൽ സ്ഥാപിതമായ കുക്കു ഫോറസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഒരു പരമ്പരാ​ഗത സ്കൂൾ സംവിധാനമല്ല. ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസം, പരിസ്ഥിതി, സുസ്ഥിരത, ജൈവകൃഷി എന്നിങ്ങനെ പല മേഖലകളിലേക്ക് കുക്കുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നു. ശിങ്കാരപേട്ടയിലെയും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിലാണ് കുക്കു ഫോറസ്റ്റ് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമായും നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കുക്കുവിൽ എത്തുകയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. കുക്കുവിനെ പരിചയപ്പെടാം.

വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

October 15, 2021 2:04 pm