ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഒരു നിറം മാത്രം, കാവി

ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയിൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന വിദ്വേഷപ്രചാരണ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ച തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഗോവൻ പൊലീസ് തടവിലാക്കി ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നും

| November 29, 2023

നിശബ്​ദരാകില്ല സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾ

ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓഫീസിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും സഹകരിക്കുന്നതുമായ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഉൾപ്പെടെ വസതികളിലും നടന്ന പൊലീസ് റെയ്ഡിലും യു.എ.പി.എ ചുമത്തി

| October 4, 2023