‘കിരികിരി ചെരിപ്പി’ലേറി വന്ന് നാദധാരയായ് പടർന്നവൾ

"യേശുദാസ്, പീർ മുഹമ്മദ്‌, എരഞ്ഞോളി മൂസ, മാർക്കോസ്, എസ്.എ ജമീൽ… തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരോടൊപ്പവും പാട്ടിലെ പുതുതലമുറയോടൊപ്പവും ഒരുപോലെ അണിനിരക്കാൻ അവർക്ക്

| August 12, 2023

ഒരു കലയും ആരുടേയും കുത്തകയല്ല

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മാപ്പിളപാട്ടുകളുടെ പങ്കെന്താണ് ? മാപ്പിള പാട്ടുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റേതു മാത്രമാണോ ? ഒരു കലയും ഒരു സമുദായത്തിന്റെയും

| June 11, 2023