തമിഴകത്ത് ഇക്കുറി ഇന്ത്യ ജയിക്കും

ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് കഴിയുമോ? ഇൻഡ്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ ഡി.എം.കെയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം

| April 18, 2024

ദ്രവീഡിയൻ മാതൃകയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ​ഗവർണറും തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതിരോധവും

ബി.ജെ.പി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഗവർണർമാരുടെ അധികാരപരിധി ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗവർണർമാർ ഇടപെടുന്നത്

| December 27, 2023

മാർക്സ് ആർക്കൈവിലൂടെ പറയുന്നത്

പ്രതിഷ്ഠാപന കലാകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ കെ.എം മധുസൂദനനുമായുള്ള ദീർഘ സംഭാഷണം തുടരുന്നു. മാർക്സ് ആർക്കൈവ് എന്ന രചനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയായ

| September 30, 2023