വേണം സ്വത്തധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

കേരളീയം സംഭാഷണ പരമ്പര തുടരുന്നു

കേരളത്തിന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച മാത്രമാണോ ? ജീവിതത്തിൽ ​ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി കഴിയുമോ? പ്രാകൃതിക മൂലധനത്തെ പരിഗണിക്കാതെ പുരോ​ഗതി സാധ്യമോ?

വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പഠനങ്ങളിലൂടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയും കീഴാള പ്രതിനിധാനങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിക്കാനും സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമാണ് കെ.കെ കൊച്ച്. വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒന്നിനോടും സന്ധി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പരിസ്ഥിതി-ജനകീയ സമരങ്ങളോട് അടുത്ത കാലത്ത് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ഏറെ വിവാദമാവുകയും ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. ഈ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കാരണമായ അന്വേഷണങ്ങളെയും ബോധ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കെ.കെ കൊച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഭാ​ഗം -2.

വീഡിയോ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

November 5, 2022 4:10 pm